Κάλλιο αργά παρά ποτέ

Αυτή την φράση πιστεύουμε πως ανήκει στον Σωκράτη, ο οποίος σε περασμένη ηλικία αποφάσισε να μάθει κιθάρα. Οι φίλοι του τον λοιδωρούσαν λέγοντάς του: "Γέρων ων κίθαριν μανθάνεις;...". Κι ο Σωκράτης τότε απάντησε: "Καλλιον οψιμαθής η αμαθής (παραμένειν)".
Ουσιαστικά είπε "κάλλιο αργά παρά ποτέ", φράση που μεταχειρίζεται σήμερα ο λαός μας, μεταφέροντάς το ελεύθερη μετάφραση. 
Κατʼ άλλους, η φράση προέρχεται από αρχαίο συγγραφέα, που είπε: "Του μεν ουν μηδ όλως το βράδιον αφικέσθαι άμεινον". Δηλαδή, αν δεν μπορέσει κανείς να κάνει στο χρόνο που πρέπει τη δουλειά που του ανέθεσαν, είναι προτιμότερο να την κάνει έστω και αργότερα, παρά να μην την κάνει καθόλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: