Πήρε το κρίμα στο λαιμό του

Στο Βυζάντιο όταν κάποιος πλoυσιoς καταδικαζόταν να μείνει στη φυλακή, είχε δικαίωμα να αντικαταταθεί από κάποιο άλλο. Οι άνθρωποι οι οποίοι δέχονταν να μπουν φυλακή έναντι αμοιβής καλούνταν "κριματάρηδες" επειδή έπαιρναν το αμάρτημα (κρίμα) επάνω τους. Από τότε έμεινε και η φράση "πήρε το κρίμα στο λαιμό του".

Δεν υπάρχουν σχόλια: