Έφαγε τον αγλέορα

Ο  «αγλέορας» είναι δηλητηριώδες φυτό  και όπως τα περισσότερα δηλητήρια, χρησιμοποιούταν στην αρχαιότητα για θεραπευτικούς σκοπούς. Η χρήση του φυτού προκαλεί έντονη δυσφορία.
Η παροιμιώδης έκφραση «έφαγε τον αγλέουρα», κατά μία άποψη προέρχεται από την συνήθεια των Βυζαντινών να κάνουν χρήση του αγλέορα για να προκαλέσουν εμετό και να ξαλαφρώσουν το στομάχι από το πολύ φαγητό.


Δεν υπάρχουν σχόλια: