Από που προέρχεται η λέξη "Κοπρίτης"

Η λέξη έχει τις ρίζες της στην Αρχαία Ελλάδα όπου όταν κάποιος φτωχός δεν είχε την δυνατότητα να  αναθρέψει το παιδί του και προκειμένου αυτό να διασωθεί αναγκαζόταν να το αφήσει σε ένα σωρό κοπριάς (που αυτοθερμαίνεται) προκειμένου να μην πεθάνει από το κρύο περιμένωντας να βρεθεί κάποιος να το υιοθετήσει. Αρα η λέξη στην Αρχαία Eλλάδα σήμαινε «θετός γιος».

Δεν υπάρχουν σχόλια: