Ιμαμ Μπαιλντί

Αφορά το γνωστό φαγητό και το όνομα έχει τουρκική ρίζα. Κυριολεκτικά σημαίνει "ο ιμάμης λιποθήμησε". Σύμφωνα με τον θρύλο κάποτε κάποιος ιμάμης το δοκίμασε με αποτέλεσμα να "λιποθημήσει" από χαρά και την ικανοποίηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: